Browse Common Names

 
Scientific name
Zapotec
Spanish
yaga biquiiche
Pithecellobium dulce (Roxb.) Benth., Pithecellobium seleri Harms
guamúchil, huamúchil
yaga biquiiche dani
Pithecellobium seleri Harms, Pithecellobium dulce (Roxb.) Benth.
guamúchil, huamúchil
yaga biquiiche quichi'
Havardia pallens (Benth.) Britton & Rose, Microlobius foetidus (Jacq.) M. Sousa & G. Andrade subsp. foetidus
guamúchil, huamúchil
yaga la' xhadxi
Leucaena lanceolata S. Watson
guamúchil, huamúchil