bichooxhe ndaba'

Description

Common Names:
Zapotec
bichooxhe ndaba'
Spanish
tomate de monte
Description:
The mountain tomato. An abundant herb with leaves that produce fruit during the rainy season. The fruit is round, edible and sour, covered with a shell and remains green even when ripe. it is used to make a sauce to accompany avocado. It is also called bichoxhe guixi or bichooxe berde.
Habitat:
Selva baja caducifolia. Pastoreo de ganado. Selva baja caducifolia. Donde bajan a tomar agua los ganados.
Associated Flora:
bidxi toope, pepe huaje, mata buey, mala mujer, guiichi ndani, papaya gui'xhi, guenda bidxu, dxima, guiichi bizaari, biquiiche, prisilana', guiichi yaa, yaga bii, yana', chumaga, guiichi ndani, du'ga dani, guiichi belle, gula bere', la xhadxi, biruba guiiña, chumaga nguiu', cobanu, guiichi xumi, chumaga muxe', la'sa yu moradu, xuba' rooba, te simarron, sabi duni, guiichi yaa, tule, guixi, guixi laguna, yerba de cancer, bara seda xiñá', roble