bitiaa gui'xhi

Description

Common Names:
Zapotec
bitiaa gui'xhi
Spanish
Description:
Herb that reaches a height of 40 centimeters, found in abundance on the mountain. Similar to epazote, with a white flower and green fruit. It is not eaten.
Habitat:
Selva baja caducifolia. Pastoreo de ganado.
Associated Flora:
guie' niza, dxima, quebra acha, xhaga la, bacua gui'xhi, guiichi bidu', sabi duni, chumaga, guiichi ndani, guiichi yaa