coongo

Description

Common Names:
Zapotec
coongo
Spanish
Description:
Tree that reaches a height of 10 meters. The fruit is initially green, turning red when ripe. The fruit is similar to the nanche, but without the seed.
Habitat:
Selva baja caducifolia. Pastoreo de ganado. Selva mediana caducifolia. Aprovechamiento de madera. Selva baja caducifolia. Aprovechamiento de madera.
Associated Flora:
papaya gui'xhi, congo, palo mulato, yaazi, guiichi ndani, du'ga dani, guie' bi'chi, guiichi laya bi'cu, bidxi mula', bidxi toope, guiichi bidu', tau cuuni, biibi, guiichi bizaari, la xhadxi, copal, guiichi xahui, bidxi toope, sapotiu, guie' bi'chi guiigu, guiichi ndani, la xhadxi, yaga la guitu, yaazi, papaya dani, guie' chaachi, guiichi bizaari, dxima, biibi, sabi duni, yaazi, guiichi bizaari, sapotiu, papaya gui'xhi, guie' bi'chi guiigu, guie' daana, guie' bi'chi, dxima, guie' chaachi, chubi', guiichi ndani, bidxi beenda, guiichi laya bi'cu, biibi, sabi duni, yaazi, guiichi bizaari, sapotiu, papaya dani, guie' bi'chi guiigu, congo, guie' daana, guie' bi'chi, dxima, guie' chaachi, chubi', guiichi ndani, bidxi beenda, guiichi laya bi'cu