la'sa yu muradu

Description

Common Names:
Zapotec
la'sa yu muradu
Spanish
Audio:
Description:
This term is used to refer to at least two species believed to have medicinal properties to treat measles and chickenpox. The first is Sida acuta, of the Malvaceae family, an abundant herb that reaches a height of 50 centimeters and produces yellowish-white flowers and fruit that turns brown as it ripens. The second is Melochia tomentosa, of the Sterculiaceae family, an abundant 1-meter shrub with purple flowers and green fruit. This species is also known simply as 'la'sa yu'.
Habitat:
Selva baja espinosa. Para pastorear ganado. Selva baja espinosa. Pastoreo de ganado. Selva baja caducifolia. Pastoreo de ganado. Zona urbana. Domicilio particular.
Associated Flora:
cumbriu, sabi duni, batuuba, chumaga, tau cuuni, copal, xuba' be'za, bui' dani, xhaga la, bara seda biuxe, guiichi bidoorre, yaga bii, fitufiu', chumaga, tule, guixi bandaga, biquiiche xiña', guiichi yaa, guie' se', cumbriu, gula bere', sa gue'la, sana, hierba de cancer, cobanu, yaga xiñá, biibi, limon, biruba guiiña, bui' dani, chumaga, guiichi gueda, bilumbu', guie' gade, guiichi gu quichi', biniidxi, copachil, bacua, yaga ziña, xhaga la, brasil, guiichi yaa, fitufiu', chilui', luba' alambre, guiichi buu, xcuaana bi'cu , uña de gato, guie' gade, batuuba, chumaga, roble, yaga ziña, guixi, framboyan, guixi beu', guixi bi'cu, paral, bara bacana', salbarial, mangu, beu', quinseañera, biadxi, bilumbu', guiichi gueda, guiichi ndani, xhaga la