nanchi

Description

Common Names:
Zapotec
nanchi
Spanish
nanche
Description:
Abundant tree that reaches a height of 6 meters, with yellow flowers and fruit that is yellow when ripe.
Habitat:
Sabana. Para ganadería, lo queman cada año. Zona urbana. Domicilio particular.
Associated Flora:
nanchi, copal, yaga la guitu xiña, roble, yaga ziña, guixi beu', guixi bi'cu, paral, bara bacana', salbarial, mangu, beu', guie' quinseañera, biadxi, bilumbu', roble, yaga ziña, guixi, framboyan, guixi beu', guixi bi'cu, paral, bara bacana', salbarial, mangu, beu', quinseañera, biadxi, bilumbu', guiichi gueda, guiichi ndani, xhaga la