sapotiu

Description

Common Names:
Zapotec
sapotiu
Spanish
zapotillo
Description:
Abundant tree that reaches a height of 12 meters.
Habitat:
Selva baja caducifolia. Pastoreo de ganado y aprovechamiento de madera.
Associated Flora:
sabi duni, guie' biri, guiichi xahui, yaga la guitu xiña, guiichi bidu', bidxi mula', yaazi, guiichi ndani, bidxi toope, tau cuuni, guiichi laya bi'cu, yaga la guitu, ma lu'lu, papaya dani, luba' bacuxu' quichi', dxima, du'ga dani, bacua