yaga verde

Description

Common Names:
Zapotec
yaga verde
Spanish
Description:
Tree that reaches a height of 3 meters, with green flowers that are black on the inside.
Habitat:
Selva baja caducifolia. Pastoreo de ganado.
Associated Flora:
yaga la guitu, guiichi ndani, bidxi toope, bidxi beenda, guiichi laya bi'cu, guenda bidxu, bara bacana', ma lu'lu, guie' xhuuba, sa gue'la, dxima, cumbriu, guiichi biduaa, bidxi mula'